O meni

Moja življenjska pot se je začela v ‘knapovskih’ Trbovljah, kjer sem se rodil in živel do svojega osemnajstega leta. Tam sem končal Srednjo ekonomsko šolo, nato pa sem se preselil v Ljubljano iz začel s študijem na Filozofski fakulteti.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem pod vodstvom mentorice red. prof. dr. Sonje Kump (Filozofska fakulteta) in somentorice red. prof. dr. Onje Tekavčič Grad (Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta v Ljubljani) diplomiral na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na temo Supervizija kot metoda izobraževanja odraslih in študija primera – Klic v duševni stiski,  na oddelku za slovenistiko pa sem pri mentorici red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosić diplomiral na temo Psihoanalitični pogled na romana in filma Vinka Moderndorferja – Pokrajina št. 2 in Predmestje.

Pod vodstvom red. prof. dr. Onje Grad sem končal izobraževanje za Klic v duševni stiski, ki je del Psihiatrične klinike v Ljubljani. Po opravljenem tečaju in hospitacijah sem dve leti delal kot prostovoljec na telefonu za odvisnike Odsev se sliši, tam sem opravil tudi prilagojena izobraževanja za delo z odvisniki pod mentorstvom dr. Andreja Kastelica.

V študijskem letu 2008/2009 sem vpisal študij propedevtike za psihoterapevte na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in Slovenskem Inštitutu za Psihoterapijo.

Po zaključku študija propedevtike sem uspešno opravil in dokončal specializacijo iz psihoanalize ter pridobil naziv Psihoanalitični psihoterapevt, trenutno pa zaključujem doktorski študij iz psihoterapevtske znanosti na  Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, poleg tega pa sem uspešno zaključil tudi dvoletno izobraževanje za supervizorja v psihoterapiji na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in opravljam supervizije za psihoterapevte in specializante psihoanalize kot supervizor pod supervizijo.

Sem certificirani psihoanalitični psihoterapevt na Evropski zvezi za Psihoanalitično Psihoterapijo (ECPP) in član Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS), leta 2022 pa sem na isti zvezi in združenju pridobil še naziva učni terapevt in supervizor.

Svojo individualno učno psihoanalitično izkušnjo sem opravil pri mag. Janku Bohaku, psihoterapevtu psihoanalitične smeri, supervizijo pa obiskujem pri doc. dr. Emil Benediku, kliničnem psihologu in psihoanalitičnemu psihoterapevtu, obiskoval pa sem jo tudi pri dr. Romani Kress, dr. scient. pth., univ. dipl. psih., akreditirani transpersonalni psihoterapevtki (reg. EUROTAS in EAP).

Od leta 2013 delam kot individualni in skupinski psihoterapevt v zasebni praksi, v letih 2013 in 2014 sem bil v koterapevt v dveh analitičnih skupinah, ki sta bili del psihoterapevtske ponudbe društva DAM (društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami) in društva za kronično vnetno črevesno bolezen (Društvo KVČB), kot terapevt sem tri leta delal v skupinski analitični izkušnji za študente – specializante psihoanalitične psihoterapije, ki je obvezni del specialističnega študija psihoanalize, trenutno pa začenjam z  novo psihoanalitično skupino s koterapevtko, specializantko psihoanalize, Lino Ihbeisheh, BA psihoterapevtske znanosti

Zavezan sem Etičnemu kodeksu Evropske Zveze za Psihoterapijo.

Druge delovne izkušnje:

Med študijem na Filozofski fakulteti in Univerzi Sigmunda Freuda sem opravljal študijsko prakso na CSD Zagorje ob Savi, kjer sem delal z otroki z učnimi težavami in osebnostnimi motnjami, delal sem v šolski svetovalno-psihološki službi na OŠ Ivan Skvarča v Zagorju ob Savi, tam spremljal delo šolske logopedinje, prakso pa sem opravljal tudi v Centru vojaških šol v Ljubljani ter na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani.

Eno leto sem bil zaposlen kot profesor slovenščine v OŠ Ivan Skvarča v Zagorju ob Savi.

Bil sem predsednik strokovnega sveta, supervizor in mentor za izobraževanje na društvu Samarijan, novi kandidati za delo na telefonu pa so pri meni opravljali tudi hospitacije.